Zápis

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti, ktorú podpisujú obidvaja rodičia.

Žiadosť je možné podať v termíne od 1. mája 2021 do 31. mája 2021, a to emailom alebo poštou.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do EMŠ (doc, 662 kB)

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je potrebné k žiadosti doložiť. Je potrebné uviesť údaj o povinnom očkovaní.

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (docx, 17,7 kB)

Zápis do EMŠ