Stravovanie

Stravu pre nás pripravujú pani kuchárky z MŠ Žirafka 4. apríla a to len formou obedov. Desiatu a olovranty nakupujeme a pripravujeme v našej prípravovni jedla. Jedálny lístok je vždy kaloricky a nutrične vyvážený. Aktuálny jedálny lístok je vždy k dispozícii na nástenke. V príprade, že dieťa nepríde do MŠ, je potrebné odhlásiť ho deň vopred alebo na telefónnom čísle materskej školy- 0901 717 041 do 6,30 hod. ráno.

Výšku poplatku za stravné nájdete v sekcii Poplatky.