Aktivity a krúžky

V rámci výchovného procesu Magdalénka ponúka a plánuje ponúkať tieto aktivity:

BIBLICKÉ VZDELÁVANIE
Deti budú vedené ako princovia a princezné Božieho kráľovstva počas celého vyučovacieho procesu. Naviac však budú mať možnosť uchopiť ešte viac z Božieho slova na krúžku biblického vzdelávania. Odporučené materiály na vyučovanie náboženstva nájdete na: http://www.ecav.sk/files/user/osnovy_nv_isced_0.pdf.

JAZDA NA PONÍKOCH
Animoterapia je liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka.
Špeciálnou metódou animoterapie je hipoterapia – terapia s použitím koní.
Citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať endorfíny a interferón, ktorý posilňuje imunitný systém.

ANGLICKÝ JAZYK
Poskytnúť deťom základy výučby anglického jazyka hravou formou.

LEZENIE NA BOULDERINGOVEJ STENE
Deti si pri lezení prirodzene precvičujú široké spektrum svalov, cvičia s vlastnou váhou tela. Zlepšuje sa nielen sila a vytrvalosť, ale i koordinácia končatín, rovnováha a sústredenosť. Učia sa pri lezení správne dýchať, buduje sa  zodpovednosť, dôvera, zároveň sa učia prekonávať samy seba.

POBYTY V SOĽNEJ JASKYNI
Vdychovaním soľného aerosolu sa uvoľňujú hlieny z dýchacích ciest. Tento jav sa označuje ako samočistiaci proces organizmu. Jeho priamym dôsledkom je ústup zápalových zmien nielen v dýchacích cestách, ale aj v celom organizme.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI A DOSPELÝCH
Budeme organizovať tematické tvorivé diele (podľa ročných období a sviatkov.)

PLAVECKÝ VÝCVIK
Pod dohľadom inštruktorov sa deti naučia plávať.

VÝLETY
V spolupráci s rodičmi budeme organizovať výlety zamerané na spoznávanie prírody, zvierat a krás Slovenska.

KIDS FUN ACADEMY
Deti za účasti trénerov sa zúčastňujú v priestoroch EMŠ športových cvičení, a to formou súťaží s náčiním a tým zdokonaľujú pohybovú gramotnosť.

VESELO S GITAROU
Teta Ivetka si pre deti pripraví sezónne vystúpenia plné spevu, hudby, pohybu, hrou na telo a na rôznych hudobných nástrojoch.

SPOLUPRÁCA SO SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)
V rámci ponuky SPOMaJ sa zúčastňujeme rôznych výstav spojených s výkladom. Niekedy sa akcie uskutočňujú aj v priestoroch materskej školy.

SPOLUPRÁCA S HASIČSKÝM A ZÁCHRANNÝM ZBOROM A MESTSKOU POLÍCIOU
Všetky podujatia organizované obidvoma zbormi sú uskutočňované návšetevou v ich priestoroch, a u detí sa tešia mimoriadne veľkej obľube.

SPOLUPRÁCA SO STREDNOU ZDRAVOTNOU ŠKOLOU
V popoludňajších hodinách študentky SZŠ podľa plánu navštevujú našu materskú školu so zaujímavými témami, ako napríklad zdravý úsmev, zdravé telo, zdravá výživa.

SPOLUPRÁCA S CVIČNOU FIRMOU PRI ESŠ
Naši veľkí kamaráti – študenti si pre deti pripravujú podľa plánu rôzne zaujímavé činnosti a témy, ktoré sa uskutočňujú v popoludňajších hodinách.

TANEČNÝ ODBOR ZUŠ
Deti získavajú prvé základy pohybového tanca, správneho držania tela, a to za hudobného doprovodu korepetítora.