Prevádzková doba

Prevádzková doba Evanjelickej materskej školy Magdalénka sa začína každý školský deň o 6.30 hod. ráno a končí sa o 16.30 hod.