Pracovníci

Magdalénku riadi štatutárka Alena Hybenová. Od septembra 2018 máme vytvorené dve triedy detí. V malej triede, Lienočky, kde sú deti od 2.5 roka do 4 rokov/ mladšie/ pracuje Bc. Lucia Kovalčíková a Mgr. Zuzana Papajová. V druhej triede – Sovičky sú deti od 4 rokov/staršie/ do 6 rokov a pracuje tam Alena Hybenová a Mgr. Petra Pastrnáková. O duchovné vyučovanie sa stará pani farárka Mgr. Lýdia Kordošová. Vedúca školskej jedálne je Vlasta Mesárošová a poverená osoba nakupovaním a výdajom stravy je Jana Žiaranová. Ekonomiku má zas pod palcom Ing. Ľubomír Oravec.