Učebné osnovy

V našej škôlke nie je žiadny deň úplne rovnaký. Časovým usporiadaním sa síce dni veľmi nelíšia, no náplňou áno. Postupne sa zameriavame na rozvíjanie rozličných motorických, psychických a sociálnych zručností tak, aby bolo dieťa nakoniec všestranne pripravené na nástup do základnej školy a ďalšej fázy života.

Viac o osnovách sa dočítate tu:

Učebné Osnovy (PDF, 3MB)