Nové priestory

Od septembra 2018 je materská škola presťahovaná v nových priestoroch. K dispozícii máme dve triedy spojené so spálňou, šatne pre dve triedy, sociálne priestory, technické priestory, kanceláriu, sklad učebných pomôcok a výdajňu stravy.