Prvé dni v škôlke

Prvé dni v škôlke

Nový školský rok sme začali zvesela. Rodičia spolu s pani učiteľkami nám cez prázdniny trošku upravili náš školský dvor. Vyrovnal sa povrch trávnika, zasadila sa nová tráva, urobila sa skalka s kvietkami a jahôdkami, a tiež sme v prvý školský deň na našom školskom dvore objavili pár mimoňov. Skoro vôbec sme neplakali a v ďalší nový deň sme sa tešili do škôlky, aby sme sa mohli hrať s kamarátmi.