Návšteva zariadenia pre seniorov

Návšteva zariadenia pre seniorov

Deti z triedy Sovičky navštívili zariadenie pre seniorov v Liptovskej Ondrašovej. Predstavili sa piesňami, básňami a tancom. Deti si pripravili pre dôchodcov aj malé prekvapenie.