Sovičky navštívili knižnicu

Sovičky navštívili knižnicu

Deti zo Sovičkovej triedy navštívili knižnicu, kde spoznávali, ako to v knižnici funguje. Cestovali vo vláčiku a teta Janka im ukázala priestory knižnice a kde sa aké knihy nachádzajú. Teta Janka im prečítala zaujímavú rozprávku o Grufalovi, ktorá sa im veľmi páčila.