Doprava všade okolo nás

Doprava všade okolo nás

Počas týždňa sme sa veľa učili o doprave. Naučili sme sa, ako sa správne chodí cez prechod pre chodcov, kade sa pohybujú rôzne dopravné prostriedky. Zahrali sme sa na šoférov a veľa ďalšieho. Veľmi nás to bavilo.