Deň Zeme

Deň Zeme

22. apríla bol deň venovaný našej Zemi a my sme si vraveli, čím všetkým, my ľudia, našej Zemi ubližujeme. Naučili sme sa, čo máme a nemáme robiť, aby naša Zem bola stále pekná a ešte veľmi dlho tu pre nás. Aby sme našej Zemi pomohli aspoň trochu, tak sme sa vybrali zbierať odpadky v okolí našej materskej školy. Za krátky čas sem našli veľa odpadu, rôzne topánky, papiere, sáčky, obaly z keksíkov, plastové fľaše … Odpad sme vyhodili do správnych košov a poriadne sme si poumývali ruky.