Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš k nám zavítal v plnej svojej paráde. Prišiel s košom plným darčekov a a prišli s ním čert aj s anjelom. Čertík bol veľmi veselý a veru sa ho nikto nebál. Každý dostal balíček s prísľubom, že po celý rok budú dobré všetky deti. Za odmenu sme mu zaspievali a zatancovali.