Vianočný program

Vianočný program

Vianoce sa blížia a preto sme si aj my pre našich rodičov, starých rodičov a súrodencov pripravili pásmo vianočných kolied, piesní a básní. Príhovor mala aj pani farárka. Na záver sme si zaspievali Tichú noc a pohostili sa napečenými perníkmi a dobrým vianočným punčom.