Mikuláš v našej škôlke

Mikuláš v našej škôlke

Aj v našej škôlke sa tento rok zastavil Mikuláš s dvomi anjelmi a doniesol nám balíčky so samými dobrotami. Zaspievali sme mu piesne, zarecitovali básne a tiež sme mu dali malé darčeky, namaľovali sme mu obrázky. Spolu s Mikulášom prišli aj študenti z evanjelického gymnázia a zaspievali nám krásnu pieseň.