Dopravná olympiáda

Dopravná olympiáda

Posledný pondelok, posledný týždeň pred začiatkom letných prázdnin v školskom roku 2018/2019 sa 4 deti zo Sovičkovej triedy s pani učiteľkou zúčastnili na dopravnej olympiáde. Táto olympiáda sa konala na záhrade a dopravnom ihrisku Materskej školy Komenského. Zúčastnili sa jej deti z piatich mikulášskych škôlok.  Deti plnili rôzne úlohy na stanovištiach a dobre sa zabávali.