Karneval v Magdalénke

Karneval v Magdalénke

Dňa 25. 02. 2019 sa v našej materskej škole Magdalénka konal karneval. Deti s rodičmi si vyrobili rôzne masky. Pani učiteľky pripravili deťom zaujímavý program: predstavenie masiek, tancovanie, rôzne súťaže, občerstvenie a vyhodnotenie masiek. Bol to pekný a zábavný deň pre nás všetkých.