Canisterapia

Canisterapia

Pes je priateľ človeka a dnes sme si to aj vyskúšali. Do našej materskej školy prišla pani so psíkmi Adelka a Kimi. Deti oboznámila s pravidlami zaobchádzania so psíkmi, ako ich treba vycvičiť, aby poslúchali. Deti si vyskúšali kŕmenie psov s bezprostredným dotykom. Snažili sa odbúrať strach zo psa. Radosť sa prejavila aj v očkách našich detí.