Mikuláš

Mikuláš

Tradične do našej Magdalénky zavítal Mikuláš so svojou družinou, aby pozdravil deti a priniesol aj sladký darček. Deti ho pozdravili krátkym programom, zaspievali, zarecitovali a veru aj niečo sľúbili: že budú poslúchať, že budú všetko jesť, že si budú upratovať hračky……..Veríme, že svoje sľuby dodržia, aby Mikuláš prišiel aj o rok.