Cvičná firma

Cvičná firma

Aj tento školský rok sme obnovili peknú spoluprácu s Cvičnou firmou pri ESŠ. Podľa plánu práce zavítajú medzi naše deti študenti, aby obohatili svojim programom popoludnia v MŠ. Rozprávali nám o zvieratách v zime, ako sa o ne môžeme starať, ktoré potraviny sú pre telo zdravé a ktoré nie, priblížili tematiku Vianoc a príchodu Troch kráľov. Deti sa vždy na nich tešia a veríme, že študenti tiež radi k nám zavítajú.