Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Posledný aprílový týždeň sme sa všetci tešili na náš prvý plavecký výcvik. Cestou na plaváreň sme pozorovali okolie a cestu, poznávali sme dopravné prostriedky. Na plavárni sa nám celý týždeň venoval pán inštruktor. Oboznamovali sme sa s vodou a snažili sa získať kladný vzťah k nej. Prostredníctvom pohybových hier sme si osvojili základné plavecké zručnosti. Ak sme sa na začiatku vody báli, na konci týždňa sme už vedeli ponoriť hlavu a pomaly splývať.