Deň matiek

Deň matiek

15. marca sme v našej Magdalénke privítali všetky mamičky, staré mamy, oteckov, pani farárky Kordošovú a dozorcu LOS pána Gärtnera. Starostlivo sme pripravili darčeky a nacvičili pekný program plný tancov, spevu, básní a mamičkám sme zahrali divadielko. Naše srdiečka boli naplnené láskou pre všetky mamičky. Tieto vzácne chvíle sú vždy požehnané milosťou nášho Pána Ježiša.