Spolupráca s cvičnou firmou pri ESŠ

Spolupráca s cvičnou firmou pri ESŠ

Naša materská škola úspešne  zahájila spoluprácu s cvičnou firmou pri ESŠ, ktorá navrhla plán práce na celý školský rok. Podľa plánu prichádzajú študenti k našim deťom s veľmi zaujímavým programom a s kreatívnymi nápadmi. Deti sa dozvedeli  o starostlivosti o zvieratá, aký je rozdiel medzi dedinou a mestom, spoznávali rôzne pracovné profesie.Spoznali jarné zvyky a vytvorili si zaujímavé dekoratívne diela. V knižnici im pripravili krásny program spojený s prezentáciou kníh a deti si odniesli so sebou ako darček knihu.Tešíme sa ešte na ďalšie spoločné projekty a všetkým srdečne ďakujeme.