Posviacka nových priestorov materskej školy

Posviacka nových priestorov materskej školy

Dňa 7.4.2018 sme sa zobudili do krásneho rána a čakali sme na slávnostné otvorenie nových priestorov Magdalénky. Naše deti vystúpili v kostole v Liptovskom Mikuláši- Palúdzka s krásnym jarným programom, ktorý sme zakončili spoločnou piesňou s rodičmi detí- My sme tu všetci jedna rodina. Kázňou nám poslúžil biskup  Sliezskej evanjelickej cirkvi Tomáš Tyrlík. Po presune k materskej škole nasledovala slávnostná posviacka budovy pani seniorkou Mgr. Katarínou Hudákovou.  Okrem spevu piesne detí zaznel aj prekrásny Hrad prepevný. Deti dostali darček- tričká a velikánsku tortu, ktorá všetkým chutila. Po príhovore pani riaditeľky  boli odovzdané kľúče od budovy a slávnostné prestrihnutie pásky znamenalo otvorenie a  prehliadku školy.