Tretia adventná nedeľa v kostole.

Tretia adventná nedeľa v kostole.

Deti sú najkrajšia radosť v živote každého človeka. Potešia srdiečka každého človeka a zvlášť, keď ich môžeme vídať v kostole. V Liptovskom Mikuláši sme všetkých prítomných pozdravili našim krátkym pozdravom, zaželali pokojné a Požehnané vianočné sviatky. Veď Vianoce sú sviatky lásky, radosti z narodenia Pána Ježiša a pokoja.