Návšteva mestskej polície v EMŠ

Návšteva mestskej polície v EMŠ

V našej materskej škole sa deti dvakrát stretli s príslušníkmi mestskej polície. Porozprávali deťom príbeh o mackovi, ktorý odišiel z materskej školy a túlal sa po meste. Tu sa zoznamoval so semaforom, prechodom pre chodcov a pozoroval premávku na ulici. Zároveň si deti s príslušníkmi polície dopravnú situáciu  vyskúšali.
Na druhom stretnutí deti separovali odpadky a rozprávali sa, ako máme chrániť naše životné prostredie.