Podporovatelia

Materská škola je zatiaľ  financovaná  zo seniorátu, od nového roka 2018 to bude z podielových daní mesta Liptovský Mikuláš a zo štátneho rozpočtu. Pre napĺňanie nášho sna o nových priestoroch a o škôlke, ktorá bude oporou pre rodičov, a prostredím, ktoré bude deti kvalitne všestranne rozvíjať, však základné finančné krytie zatiaľ nepostačuje. Škôlka od začiatku stojí na podpore jednotlivcov či cirkevných zborov nášho seniorátu, za čo sme im všetkým veľmi vďační. V prípade, že máte záujem sa za túto službu postaviť aj vy, môžete tak spraviť týmito spôsobmi:

  1. materiálnou pomocou
  2. poukázaním ľubovoľnej čiastky na náš účet IBAN: SK04 0200 0000 0038 6182 2851 (VÚB banka, do poznámky, prosíme, uveďte vaše meno, email a telefonický kontakt)
  3. inou personálnou, právnou, duchovnou… podporou.

Ak chcete škôlke akokoľvek pomôcť, kontaktujte našu pani riaditeľku na: magdalenka@ecavlos.sk alebo na 0901 717 041 (+421 901 717 041).

Vopred ďakujeme.