Aktivity a krúžky

V rámci výchovného procesu Magdalénka ponúka a plánuje ponúkať tieto aktivity:

BIBLICKÉ VZDELÁVANIE
Deti budú vedené ako princovia a princezné Božieho kráľovstva počas celého vyučovacieho procesu. Naviac však budú mať možnosť uchopiť ešte viac z Božieho slova na krúžku biblického vzdelávania. Odporučené materiály na vyučovanie náboženstva nájdete na: http://www.ecav.sk/files/user/osnovy_nv_isced_0.pdf.

JAZDA NA PONÍKOCH
Animoterapia je liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka.
Špeciálnou metódou animoterapie je hipoterapia – terapia s použitím koní.
Citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať endorfíny a interferón, ktorý posilňuje imunitný systém.

ANGLICKÝ JAZYK
Poskytnúť deťom základy výučby anglického jazyka hravou formou.

LEZENIE NA BOULDERINGOVEJ STENE
Deti si pri lezení prirodzene precvičujú široké spektrum svalov, cvičia s vlastnou váhou tela. Zlepšuje sa nielen sila a vytrvalosť, ale i koordinácia končatín, rovnováha a sústredenosť. Učia sa pri lezení správne dýchať, buduje sa  zodpovednosť, dôvera, zároveň sa učia prekonávať samy seba.

HUDOBNÝ KRÚŽOK
Veku primeraným spôsobom sa budú deti zoznamovať s rôznymi hudobnými nástrojmi, zvukmi a vyjadrovať radosť spevom.

POBYTY V SOĽNEJ JASKYNI
Vdychovaním soľného aerosolu sa uvoľňujú hlieny z dýchacích ciest. Tento jav sa označuje ako samočistiaci proces organizmu. Jeho priamym dôsledkom je ústup zápalových zmien nielen v dýchacích cestách, ale aj v celom organizme.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI A DOSPELÝCH
Budeme organizovať tematické tvorivé diele (podľa ročných období a sviatkov.)

PLAVECKÝ VÝCVIK
Pod dohľadom inštruktorov sa deti naučia plávať.

VÝLETY
V spolupráci s rodičmi budeme organizovať výlety zamerané na spoznávanie prírody, zvierat a krás Slovenska.