Deň vody

Deň vody

Dňa 22.3. bol svetový deň vody. Aj my v našej materskej škole sme si ho pripomenuli a rozprávali sa o dôležitosti vody. Voda nám všetkým veľmi chutí a vieme, že vodou sa nemá plytvať.