Na známosť sa dáva

NÁŠ PRVÝ ŠKOLSKÝ TÝŽDEŇ
 
 
Všetci sme s napätím očakávali deň, kedy začneme nový školský rok. Mali sme obavy, pretože sme dočasne v náhradných priestoroch ŠKD a s náhradným vybavením.  Ale naša vízia bola pripraviť deťom prostredie zodpovedajúce na prevádzku MŠ. Chceme úprimne poďakovať našim rodičom, že pochopili danú situáciu. Odmenou sú šťastné úsmevy detí, rozžiarené očká a spokojnosť detí aj rodičov. 
Viac foto tu

 

ÚHRADA STRAVNÉHO ZA SEPTEMBER
Pani vedúca jedálne oznamuje, že v dňoch 30.8. a 31.8. 2017 v čase od 8,00 do 12,00 hodiny bude vyberať stravné za mesiac september. Aby dieťa malo zabezpečenú stravu hneď od prvého dňa, je nutné prísť osobne vyplatiť stravné  do jedálne základnej školy. Na mieste dostanete ostatné pokyny týkajúce sa stravovania a platenia. Kontakt na vedúcu jedálne pani Špankovú je: 044/5514120. 

NEZABUDNITE PRINIESŤ V PRVÝ DEŇ
– Papučky, nie kroksy
– Pyžamko
– Náhradné oblečenie do skrinky/ v prípade zašpinenia, obliatia…./
– Zubnú kefku, pastu a pohárik
Na začiatok treba priniesť  tiež malú plyšovú hračku do postieľky

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU
Školský rok 2017/2018 začíname 4. septembra. Z dôvodu neukončenej rekonštrukcie priestorov Evanjelickej materskej školy začneme školský rok v náhradných priestoroch Školského klubu detí.